S:t Görans sjukhus

Uppläsning

Nu pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera S:t Görans sjukhus. Sjukhuset rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning.

Detta gör vi

Akutmottagningen på S:t Görans sjukhus byggs ut, den planerade vården utökas och ett nytt BB skapas.

Syfte

S:t Görans sjukhus spelar en viktig roll i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården. När Nya Karolinska Solna öppnar ska S:t Görans sjukhus ta emot ytterligare 6 000 vårdtillfällen. Det motsvarar 62 nya vårdplatser.

Vem påverkas och tidplan

Byggnaden för akutmottagningen har byggts om och invigdes i april 2016. Sjukhuset ska vara fullt utbyggt år 2019.

S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm har i dag två huvuduppdrag. En del av verksamheten, Capio S:t Göran som drivs av Capiokoncernen, driver ett akutsjukhus som idag tar emot omkring 80 000 besök per år på akutmottagningen. Här finns också en stor psykiatrisk klinik som landstinget driver via Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Sjukhuset renoveras och byggs ut

Stockholm växer och behovet av sjukvård förändras. Därför genomför Stockholms läns landsting nu en av de största satsningarna någonsin, där om- och utbyggnader av länets sjukhus är en viktig del.

Den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus invigdes i april 2016. När sjukhusets nya akutmottagning nu står klar kan de ta emot cirka 100 000 akutbesök per år. Innan ombyggnaden tog sjukhuset emot cirka 80 000 besök per år i lokaler dimensionerade för 30 000 besök per år. 

Vidare planeras det för en helt ny vård- och behandlingsbyggnad samt en modernisering och teknisk upprustning av delar av sjukhusets befintliga vårdbyggnader. Den nya byggnaden får bland annat en förlossningsverksamhet.

Korta fakta om utbyggnaden

  • Sjukhuset ska vara fullt utbyggt år 2019.
  • Om- och nybyggnationerna beräknas öka kapaciteten med cirka 6 000 slutenvårdstillfällen.
  • Sjukhuset beräknas kunna ta emot omkring 100 000 akutbesök per år när akutmottagningen står helt klar år 2017.
  • Den nya förlossningskliniken kommer, i full kapacitet, kunna ta emot cirka 4 000 förlossningar per år.

Renodlad akutsjukvård

I takt med att sjukvården utanför akutsjukhusen stärks, renodlas sjukvården på länets akutsjukhus. Alla invånare ska få den vård de behöver, men den behöver inte alltid ges på akutsjukhusen. En del patienter kommer exempelvis att kunna få vård närmare hemmet. De kan vårdas på närakuter, ibland på husläkarmottagningar och i vissa fall i bostaden med avancerad sjukvård i hemmet.

Utöver fler akutpatienter får S:t Görans sjukhus ett utökat uppdrag inom den planerade vården. Neurologi, infektion, lungmedicin och urologi samt vård av patienter med bröstcancer är några exempel.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!