Sollentuna Sjukhus

Uppläsning

Utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen är en av de viktigaste strategierna i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Sollentuna sjukhus har därmed en viktig roll i Stockholms läns landstings framtidssatsningar.

Detta gör vi

Sollentuna sjukhus kommer under en treårsperiod att byggas om till ett sjukhus med moderna vårdplatser och ett centrum för specialistvård.

Syfte

Ombyggnationen är ett led i att utveckla länets sjukhus till moderna vårdenheter med specialiserad vård. Det ska ge förutsättningar för ett flexibelt vårdutbud med ett hälsofrämjande perspektiv.

Vem påverkas och tidplan

Byggprocessen påbörjas under 2015 och sjukhuset planeras öppna igen 2018. Alla vårdgivare på Sollentuna sjukhus kommer att flytta till andra lokaler under renoveringen av fastigheten.

Centrum för specialistvård

Sollentuna sjukhus kommer under en treårsperiod att byggas om till ett sjukhus med moderna vårdplatser och ett centrum för specialistvård. Tanken är att skapa ett sjukhus som präglas av effektiv samverkan mellan olika vårdgivare. Sjukhuset kommer att få flera gemensamma funktioner bland annat en gemensam huvudentré och reception för samtliga mottagningar. I och med möjligheterna att utföra mer akutvård och specialistvård på plats på sjukhuset kan patienterna i slutenvården får sin vård tillgodosedd på sjukhuset och behöver enbart i undantagsfall transporteras till ett akutsjukhus.

Klart 2018

Då sjukhuset öppnar igen 2018 kommer det att finnas geriatrisk öppen- och slutenvård och även husläkarmottagning, rehabilitering, en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt en stor öppenvårdsverksamhet med ett flertal olika specialiteter såsom ortopedi, urologi, gynekologi, allmänkirurgi och invärtes medicin. Förutsättningar för en närakut och dagkirurgi utreds. Vidare kommer det även finnas röntgen och provtagning/labbverksamhet. Den klinik för åldrandets sjukdomar som idag finns på Danderyds sjukhus flyttar in på Sollentuna sjukhus.

Kort fakta

  • Byggprocessen påbörjas under 2015.
  • De olika vårdgivare som finns på Sollentuna sjukhus idag kommer att flytta till andra lokaler runt om i kommunen.
  • Efter ombyggnationerna beräknas sjukhuset innehålla cirka 230 vårdplatser för geriatrik samt annan specialiserad somatisk vård.


Bilder: Semrén & Månsson, Norconsult

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!