Nya Södertälje sjukhus

Uppläsning

Södertälje sjukhus genomgår just nu en stor om- och utbyggnation för att möta vårdbehovet hos länets växande befolkning. När det nya sjukhuset står klart får det en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för den sydvästra delen av Stockholms län.

Detta gör vi

En stor om- och utbyggnation genomförs av Södertälje sjukhus för att möta vårdbehovet hos länets växande befolkning.

Syfte

När det nya sjukhuset står klart får det en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för den sydvästra delen av Stockholms län.

Vem påverkas och tidplan

Nya Södertälje sjukhus beräknas vara inflyttningsklart under andra kvartalet av 2017.

Södertälje sjukhus har sedan starten byggts ut successivt för att möta länets förändrade vårdbehov. Den senaste tillbyggnaden gjordes 1981. Nu satsar Stockholms läns landsting 1,5 miljarder på en ut- och ombyggnad av sjukhuset. Dessutom sker investeringar i teknisk upprustning för att skapa bättre och modernare lokaler med förutsättningar att arbeta på nya sätt och för att kunna erbjuda mer vård.

En ny behandlingsbyggnad har byggts och en av de befintliga byggnaderna ska rustas upp. Det ska bland annat leda till 120 nya vårdrum, fler intensivvårdplatser, nya och ombyggda operationssalar inklusive en snittsal på BB/förlossning.

Enkelrum med patienten i centrum

Det nybyggda sjukhuset innebär många positiva förändringar. Till exempel skjutsades patienten tidigare runt till olika funktioner inom sjukhuset. I den nya sjukhuset kommer personal och teknik till patienten. Patienter som läggs in på nya Södertälje sjukhus får också enkelrum med egen toalett och tvättmöjlighet. Enkelrum är inte bara bekvämt för patienten, det är också en viktig faktor för ökad säkerhet. Smittorisken – och därmed efterföljande infektioner och komplikationer – är lägre om patienten vårdas i eget rum än i delade salar. Vården kan komma till patienten istället för tvärtom.

Byggnationerna startade redan under hösten 2013. Första inflyttning sker med start i nybyggnaden under andra halvåret 2017 och därefter etappvis fram till 2018 då det nya Södertälje sjukhus står helt klart.

Det framtida vårduppdraget

I mars 2014 skrevs en så kallad avsiktsförklaring under mellan Stockholms läns landsting och Södertälje sjukhus. Avsiktsförklaringen tydliggör delar av Södertäljes framtida vårduppdrag. Syftet är att underlätta sjukhusets planering av verksamheten.

Södertälje sjukhus ska fortsätta att utvecklas till ett sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus. Förmågan att ta emot akuta besökare ska öka med 7 500 besök utöver de 35 000 besök per år som sker i dag. Det kommer att behövas eftersom befolkningen i länets södra delar växer och medborgarna blir allt äldre. Målet är att Södertälje sjukhus i större utsträckning ska kunna erbjuda vård och bedömning åt patienter från Botkyrka, Nynäshamn och Sörmlands län. Avsiktsförklaringarna är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget år 2015-2018. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt genom avtal och ägardirektiv.

Invigning av den nya byggnaden

I mars 2017 invigdes den nya behandlingsbyggnaden i närvaro av H.K.H. Prinsessan Sofia. Se filmen här.

Följ byggnationerna 

Följ om -och nybyggnationerna vid Södertälje sjukhus via två webbkameror vid byggarbetsplatsen. Bilderna uppdateras vart femte minut.

Webbkamera 1
Webbkamera 2

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!