Detta gör vi

Projektet tar fram verktyg som gör patienten delaktig, etablerar förutsättningar för vården som t.ex. förbättrade vårdkedjor och tillgång till strukturerad vårddata samt identifierar kunskapsluckor genom forskning.

Syfte

Syftet är att personer med hjärtsvikt ska få en tidigare diagnos och att skapa en bättre vård och behandling.

Vem påverkas och tidplan

Program 4D initierades under 2012 och löper fram till och med 2017. Under denna period består delprojektens faser av förstudier, utveckling av modeller, pilotprojekt och införande av nya lösningar.

Projekt 4D Hjärtsvikt

I Stockholms län finns 40 000 hjärtsviktspatienter och 6 000 nya insjuknar varje år. Det är den vanligaste orsaken till akut sjukhusvård. År 2012 vårdades 8 400 patienter med hjärtsvikt på länets akutsjukhus.Det är en allvarlig sjukdom och behandlingseffekten är stor och bevisad, speciellt vid tidig upptäckt. Med bättre behandling kan återinläggningar reduceras kraftigt och därmed ge positiva effekter såsom förbättrad livskvalitet för drabbade patienter samt besparingar för vården.

4D Hjärtsvikt arbetar för tidigare diagnostik av hjärtsvikt samt för bättre vård och behandling. Projektet arbetar också för samverkan mellan olika vårdgivare med fem utökade hjärtsviktsmottagningar som nav samt bedriver forskning i framkant för att identifiera kunskapsluckor och hitta fram till rätt behandling.

Vård och forskning för hjärtsviktspatienter

Fem sjukhus i Stockholms län har genom 4D Hjärtsvikt utökat sina hjärtsviktsmottagningar. På dessa mottagningar samarbetar hjärtsviktsläkare och hjärtsviktssjuksköterskor med öppenvårdsläkare, vilket bidrar till att ge patienten en effektiv behandling och en vårdplan.

För att öka delaktigheten och skapa bättre förutsättningar för egenvård för patienter i hemmet prövas inom projektet en tjänst i surfplatta. Tjänsten minskar behovet av mottagningsbesök och hjälper även patienten att följa sin sjukdomsutveckling.

Projektet arbetar också i nära samarbete med forskningen för att bland annat kunna skilja olika typer av hjärtsvikt från varandra och hitta nya behandlingsmöjligheter. Det förutsätter bland annat provtagning vid nya fall av hjärtsvikt vid Stockholmssjukhusen. För att göra detta möjligt är ett samarbete inlett med Stockholms medicinska biobank.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!