Norrtälje sjukhus

Uppläsning

Norrtälje sjukhus är en del av TioHundra-projektet, där Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun samverkar om sjukvård och omsorg. Tillsammans med övriga vårdgivare i länet har sjukhuset en viktig roll i utvecklingen av vården och kommer även i framtiden att ha ett fortsatt uppdrag som integrerat sjukhus med inslag av akut- och närsjukvård.

Detta gör vi

Tillsammans med övriga vårdgivare i länet har Norrtälje sjukhus en viktig roll i utvecklingen av vården och kommer även i framtiden att ha ett fortsatt uppdrag som integrerat sjukhus med inslag av akut- och närsjukvård.

Syfte

Stockholm växer och behovet av hälso- sjukvård förändras.

Vem påverkas och tidplan

2014 skrevs en så kallad avsiktsförklaring under av Stockholms läns landsting och Norrtälje sjukhus. Den tydliggör delar av Norrtäljes framtida vårduppdrag är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget under åren 2015-2018.

Vårdbolaget TioHundra driver idag den verksamhet som tidigare drevs av Norrtälje kommun (omsorg) och Stockholms läns landsting (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera).

Norrtälje sjukhus och Framtidsplanen

I mars 2014 skrevs en så kallad avsiktsförklaring under av Stockholms läns landsting och Norrtälje sjukhus. Avsiktsförklaringen tydliggör delar av Norrtäljes framtida vårduppdrag och underlättar sjukhusets planering av verksamheten.

För Norrtälje sjukhus innebär detta ett fortsatt uppdrag som integrerat sjukhus med inslag av akut- och närsjukhus vilket inkluderar geriatrisk verksamhet. Sjukhusets tidigare goda samarbete med vårdgivare inom avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård fortsätter, liksom det nära samarbete mellan sjukhuset, geriatriken och den kommunala omsorgen.

Norrtälje sjukhus ska i framtidssatsningen även öka sin samverkan med andra sjukhus, främst Danderyds sjukhus inom bland annat kirurgi och urologi. Sjukhuset beräknas dessutom ha en extrakapacitet som kan tas tillvara i den planering som nu görs för sjukvården i hela länet.

Avsiktsförklaringen är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget under åren 2015-2018. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt via avtal och ägardirektiv.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!