Danderyds sjukhus

Uppläsning

Danderyds sjukhus får i framtiden ett breddat uppdrag och ska därför byggas ut och moderniseras med bland annat en ny behandlingsbyggnad med akutmottagning. Dessutom planeras en total upprustning av ett av de befintliga husen.

Detta gör vi

Danderyds sjukhus ska byggas ut och moderniseras. En stor del i satsningen blir en ny behandlingsbyggnad med en akutmottagning på en yta mellan de nuvarande sjukhusbyggnaderna.

Syfte

Stockholm växer och behovet av sjukvård förändras. Därför genomför Stockholms läns landsting nu en av de största satsningarna någonsin, där om- och utbyggnader av länets sjukhus är en viktig del.

Vem påverkas och tidplan

Ombyggnaden startade i augusti 2015 och beräknas vara helt färdig 2018. Fullt utbyggt ska sjukhuset kunna erbjuda 532 vårdplatser inom den slutna vården, 52 fler än i dag.

Stockholm växer och behovet av sjukvård förändras. Därför genomför Stockholms läns landsting nu en av de största satsningarna någonsin, där om- och utbyggnader av länets sjukhus är en viktig del.

Danderyd ska byggas ut och moderniseras för 2,5 miljarder kronor. En stor del i satsningen blir en ny behandlingsbyggnad med en akutmottagning på en yta mellan de nuvarande sjukhusbyggnaderna. Den nya byggnaden får också en avdelning för bild och funktion (exempelvis röntgen), centraloperation, sterilcentral och andra lokaler för behandling och intensivvård. Vidare planeras en total upprustning av ett av sjukhusets befintliga hus (byggnaden till vänster om huvudentrén).

Fullt utbyggt ska sjukhuset kunna erbjuda 532 vårdplatser inom den slutna vården, 52 fler än i dag. År 2018 beräknas sjukhuset kunna ta hand om totalt 50 500 vårdtillfällen (5 000 fler än 2013).

Den nya behandlingsbyggnaden ska kunna ta emot patienter i slutet av 2017. Ombyggnationen av den befintliga byggnaden utförs under åren 2018 till 2019. Enligt planen startar verksamheten där i slutet av 2019.

Avsiktsförklaring om framtida vård på Danderyds sjukhus

I mars 2014 skrevs en så kallad avsiktsförklaring under av Stockholms läns landsting och Danderyds sjukhus. Avsiktsförklaringen tydliggör delar av Danderyds framtida vårduppdrag och underlättar sjukhusets planering av verksamheten.

Danderyds sjukhus får i framtiden ett breddat uppdrag. Det ska exempelvis ta hand om fler akutpatienter. Bakgrunden är bland annat den stora befolkningsökningen i länet men också att Nya Karolinska Solna får en ändrad inriktning mot den mer högspecialiserade vården.

Den planerade vården på Danderyd kommer också att öka, främst inom områdena medicin, ortopedi, kirurgi, gynekologi och kardiologi. Stockholms läns landstings och Danderyds sjukhus säger vidare:

  • Danderyds sjukhus kommer att utöka vården inom tjocktarms- och ändtarmscancer, samtidigt som bröstcancervården överförs till andra akutsjukhus.
  • Sjukhuset förväntas få ett minskat antal förlossningar som ett resultat av utbyggnaden av förlossningsvården på andra sjukhus.
  • Den geriatriska vården vid Danderyds sjukhus överförs till Sollentuna sjukhus.

Avsiktsförklaringarna är ett planeringsdokument som tydliggör delar av inriktningen av vårduppdraget år 2015-2018. Verksamhetsinnehållet för respektive sjukhus fastslås formellt genom avtal och ägardirektiv.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!