En ledande tillväxtregion

Uppläsning

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är visionen som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden. Fyra mål slår fast vad som måste uppnås för att regionen ska bli mer attraktiv. Ett av målen är att vara en ledande tillväxtregion.

Stockholmsregionen ska vara en dynamisk region som främjar innovationer och inspirerar människor att starta och utveckla verksamheter. Regionen ska ha hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och starkt entreprenörskap. Det innebär både utvecklande arbeten för invånarna och goda förutsättningar för framstående aktörer inom forskning, näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksamheter här.

Läget i regionen 2016

För att kunna följa upp att regionen utvecklas i den riktning som anges i Regional utvecklingsplan, RUFS 2010, görs varje år en uppföljning.

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Läs årsuppföljningen för 2016 här >