Rapport visar stark befolkningstillväxt i Stockholmsregionen fram till 2060

Uppläsning

Befolkningen och sysselsättningen växer och samtidigt minskar den arbetsföra delen av befolkningen – det är några av slutsatserna i rapporten ”Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige”.

I rapporten redovisas utvecklingen enligt tre alternativa scenarier: Låg, Bas och Hög. Bas utgör huvudalternativet men beredskap krävs för en utveckling enligt samtliga tre scenarier.

De viktigaste slutsatserna från rapporten

  • Stockholms län är drivkraften bakom befolkningsökningen. Folkmängden beräknas växa från 2,3 till 3,4 miljoner i Stockholms län enligt bas-scenariot, vilket är en starkare befolkningsutveckling än vad som beräknas för de övriga länen i östra Mellansverige.
  • Vi blir äldre och yngre. Det betyder att den arbetsföra delen av befolkningen i östra Mellansverige minskar som andel av totalbefolkningen.
  • Stockholms läns sysselsättningstillväxt är starkare än genomsnittet i riket. En omfördelning sker så att mer sysselsättning återfinns inom välfärdstjänster, medan varuproducerande branscher och till viss del även förmedlingstjänster relativt sett minskar.

Befolkningsutveckling i Stockholms län och i övriga östra Mellansverige år 1950–2060 enligt tre scenarier

Försörjningskvot per län i östra Mellansverige år 2015 och 2050 enligt tre scenarier

Framskrivningarna en grundförutsättning för antaganden i RUFS 2050

Framskrivningarna har tagits fram av Stockholms läns landsting i samarbete med övriga regioner i östra Mellansverige. De används i första hand för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur, trafikanalyser och bostadsförsörjning. De utgör en grundförutsättning för antaganden i utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Presentation av rapporten

Fredagen den 8 september presenterar Tillväxt- och regionplaneförvaltingen rapporten vid ett frukostseminarium.

Läs mer om seminariet på rufs.se

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling