Vårseminarium med cykelkansliet

Nu när våren äntligen är här bjuder regionala cykelkansliet in till ett cykelseminarium. Temat är ”lärande exempel” och vi kommer att få ta del av flera inspirerande nyheter.

Datum
Måndag den 7 maj 2018
Tid:
13:30-16:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm,

Lägg till denna händelse i min kalender.

Visste ni exempelvis att det finns möjlighet till 100 % medfinansiering för cykelparkering? Eller att 60 % av alla resor i Groningen görs med cykel – hur har de lyckats med det?

För att lära oss mer om detta har vi bjudit in Boverket och SKL som har genomfört två spännande regeringsuppdrag där de har samlat in goda exempel från kommuner och regioner. Vi kommer även att få lyssna till Trafikförvaltningen och Nacka kommun som har spännande information att dela med sig av vad gäller cykelparkering. Vi vågar utlova många intressanta och framgångsrika exempel från både Sverige och utlandet.

Seminariet riktar sig till representanter från kommuner och myndigheter inom Stockholmsregionen samt till politiker och organisationer som arbetar med cykelfrågor.

Läs mer och anmäl dig här