Kompetenscentrum för kultur och hälsa etableras

Uppläsning

Stockholms läns landsting startar ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Syftet är att verka för ett långsiktigt arbete med kultur i vården.

© Håkansson & Mannberg / Rebecka Näsström. Fotograf Per Mannberg

Bakgrunden är ett samarbete som etablerades 2015 mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Ambitionen är att arbeta långsiktigt och strategiskt för att kultur ska integreras i framtidens hälso- och sjukvård. Under 2016 genomfördes en förstudie, som utredde möjligheter och förutsättningar för utvecklingen av ett kompetenscentrum. Projektet har nu tilldelats 3,8 miljoner kronor för att kunna starta arbetet och en projektledare har rekryterats.

– Under 2017 läggs grunden för kompetenscentrumets struktur som på sikt utgör den organisation som blir navet i det strategiska arbetet med kultur i vården. Här ska forskning, kulturutbud och vård mötas, säger projektledaren Haris Agic.

Projektet knyter an till kulturförvaltningens befintliga kulturverksamheter i vården.

I uppdraget ingår också att hitta former för att strategiskt och metodmässigt stödja kommunernas arbete i frågor om kultur och hälsa.
– Stockholms läns landsting har en lång och stolt tradition av att på olika sätt tillgängliggöra kultur för medborgare som befinner sig inom olika vårdmiljöer, säger Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen. Med ett kompetenscentrum för kultur och hälsa tar vi nästa steg i arbetet med att synliggöra sambanden mellan kultur och hälsa.

 

Tillbaka till nyhetslistan kultur