Kultur i vården

Uppläsning

Landstinget bidrar med konst och kultur i vården. I fokus för kulturuppdraget står barnsjukvården, äldreomsorgen, hospice och psykiatrin. Vi erbjuder ett programutbud som medarbetare inom sjukvården kan boka. Vi ansvarar också för all konst i landstingets lokaler.

Kultur i vården. Foto: Anna Molander. Syntolkning: Bild på två clowner i sjukhusmiljö.

Kulturprogram i vården

Landstinget erbjuder över hundra kulturprogram inom musik, teater, dans och film för långvarigt sjuka barn och vuxna inom vården. Fokus ligger särskilt på barnsjukvården, äldreomsorgen, hospice och psykiatrin.

Programmen är kostnadsfria för landstingets verksamheter, men erbjuds också till ett subventionerat pris för barn- och äldreomsorg som drivs i kommunal och privat regi.

Länkarna längst ned på sidan leder till kulturförvaltningens beställningssida.

Konst för utlåning

Landstinget konstenhet hjälper vårdgivare att hitta konst som passar i vårdens lokaler, det vill säga sjukhus och vårdcentraler. Vi hjälper också till att hänga och renovera konsten under tiden den används på respektive vårdenhet.

Forskning kring kulturens hälsogörande effekter

Det nyetablerade Kompetenscentrum för kultur och hälsa har som uppdrag att sammanföra kulturutövare, vårdintressenter och forskare.