Kultur i utveckling

Uppläsning

Landstinget stödjer samarbetet mellan kulturen och kreativa näringar i Stockholms län. Via en rad olika kulturella forum strävar vi efter att inspirera och skapa nya mötesplatser för konstnärer, kreatörer och kulturentreprenörer i stockholmsregionen. Att lyfta entreprenörskapet är en viktig del av arbetet.

Bildtext: Vindhäxor. Cheeta Running. Fotograf: Lesley Leslie-Spinks

Stockholms läns landsting stöttar exempelvis:

Transit - mötesplats för kulturutövare

Transit Kulturinkubator bidrar till att stärka kulturarbetares förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Transit fungerar som en kreativ mötesplats där kulturutövare inom film, musik, konst, design och scenkonst kan mötas och utbyta erfarenheter inom sitt konstnärskap samt utveckla sina idéer. Det kan handla om allt från själva konstnärsutövandet till kommunikation, marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Filmbasen coachar unga filmare

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen erbjuder talangutveckling, professionell coaching och projektstöd för filmare i Stockholms län. Filmbasen arrangerar också workshops och kurser som utvecklar unga filmares förmåga att driva egna filmprojekt.

Kreativa Stockholm

Kreativa Stockholm är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer som stödjer utvecklingen av den kulturella sektorn i länet. Arbetet samordnas av landstingets kulturförvaltning i samarbete med landstingets enhet för tillväxt, miljö och regionplanering samt med länsstyrelsen.