Kultur i utveckling

Uppläsning

2018 beslutar landstingsstyrelsen om ny regional kulturstrategi för Stockholms län. Målet är en samlad vägledning för kommuner och regionala kulturaktörer i arbetet med kulturfrågor.

Regional kulturstrategi för Stockholms län

Kulturförvaltningen har under 2016-2018 i uppdrag att ta fram en regional kulturstrategi för Stockholms län, i samråd med tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Målet är en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor - Catharina Fogelström berättar om arbetet i filmen nedan:

Syntolkning: Catharina Fogelström filmad i halvfigur utomhus och grafik om kulturstrategins innehåll.

Ladda ner förslaget till Kulturstrategi här.

Internationella influenser stärker länets kultur

På kulturförvaltningen finns en funktion som arbetar med samverkansfrågor och erbjuder länets kulturliv och kommuner möjlighet till hjälp och rådgivning med olika samverkansprojekt.

Stöd till regional utveckling

Stockholms läns landsting stöttar också den regionala utvecklingen genom ekonomisk stöd till organisationer som:

Transit - mötesplats för kulturutövare

Transit Kulturinkubator bidrar till att stärka kulturarbetares förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Transit fungerar som en kreativ mötesplats där kulturutövare inom film, musik, konst, design och scenkonst kan mötas och utbyta erfarenheter inom sitt konstnärskap samt utveckla sina idéer. Det kan handla om allt från själva konstnärsutövandet till kommunikation, marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Filmbasen - coachar unga filmare

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen erbjuder talangutveckling, professionell coaching och projektstöd för filmare i Stockholms län. Filmbasen arrangerar också workshops och kurser som utvecklar unga filmares förmåga att driva egna filmprojekt.

Kreativa Stockholm

Kreativa Stockholm är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer som stödjer utvecklingen av den kulturella sektorn i länet. Arbetet samordnas av landstingets kulturförvaltning i samarbete med landstingets förvaltning för Tillväxt- och regionplanering samt med Länsstyrelsen.