Konst i vården

Uppläsning

Stockholms läns landsting, genom kulturförvaltningen, tar hand om konsten i länets vårdmiljö. Bland annat hanterar vi landstingets konstbestånd, drygt 60.000 konstverk. Kulturförvaltningen arbetar även med nya konstnärliga gestaltningen på länets sjukhus i takt med de stora om- och nybyggnationer som pågår i länet.

Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Konstenheten

Konstenheten på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning och med förvaltande av konstinnehavet. Konst i vårdmiljöer ställer speciella krav och vi utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. En god spridning när det gäller material, uttryck och tekniker eftersträvas, liksom att konstnärer är representerade med utgångspunkt från ett mångfaldsperspektiv. Idag finns i Stockholms läns landsting en av landets största samlingar av modern och samtida konst.

Offentlig konst

Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk konstskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60.000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön: i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion som lekskulpturer för barn eller konst som hjälper till med orienteringen i lokalerna. Konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst.

Procentregeln för ny konst

Den så kallade procentregeln är en förutsättning för ny konst. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vi statlig nybyggnation skulle användas till konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregel,  men upp till två procent! Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst.

Hur går det till?

Kulturförvaltningen tar emot beställningar från avdelningar, sjukhus eller byggprojekt om konst. För ny- och ombyggnationer följer ett konstanslag med beställningen, det betyder att en viss del av byggbudgeten är avsatta för konstnärlig gestaltning. Konstenheten tilldelar uppdraget till en intern projektledare och en extern konstkonsult. Kulturförvaltningen utannonserar alla nya konstuppdrag. Läs mer på förvaltningens webbsida.