Konst i vårdmiljö

Uppläsning

Stockholms läns landsting, genom kulturförvaltningen, tar hand om konsten i länets vårdmiljö. Det innebär att vi projektleder nya konstprojekt och tar hand om landstingets konstbestånd, drygt 60.000 konstverk.

Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Projektledning av konst en del av byggprojekten

Avdelningen för konst på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning och med förvaltande av konstinnehavet. Konst i vårdmiljöer ställer speciella krav och vi utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. En god spridning när det gäller material, uttryck och tekniker eftersträvas, liksom att konstnärer är representerade med utgångspunkt från ett mångfaldsperspektiv. Idag finns i Stockholms läns landsting en av landets största samlingar av modern och samtida konst.

Offentlig konst del av vårt gemensamma kulturarv

Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk konstskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60.000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön: i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion som lekskulpturer för barn eller konst som hjälper till med orienteringen i lokalerna. Konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst.

Procentregeln finansierar ny konst i landstinget

Den så kallade procentregeln är en förutsättning för ny konst. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig nybyggnation skulle användas till konstnärlig gestaltning. 1971 blev det beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregel,  med upp till två procent! Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst.