Konst i nya tunnelbanan

Uppläsning

Tunnelbanan ska byggas ut med två mil och elva nya stationer och i det arbetet kommer den konstnärliga gestaltningen att vara en viktig del.

Detta gör vi

Nu när tunnelbanan ska byggas ut kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

Syfte

Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

Vem påverkas och tidplan

Byggstart för utbyggnaden av tunnelbanan planeras till 2018/2019 och beräknas ta cirka sex till åtta år.

Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "Världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Nu när tunnelbanan ska byggas ut med två mil och elva nya stationer kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

De nya stationerna ska ha gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer. Ansvarig för utbyggnaden är Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Omfattande utbyggnad under flera år

De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Akalla–Barkarby station, Kungsträdgården–Nacka centrum och söderort samt Odenplan–Arenastaden.

Stockholms läns landsting ansvarar för den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan. Totalt blir det elva nya stationer och två mil nya spår.

Förutsättningar för konstnärlig gestaltning

Den konstnärliga medverkan ska komma in så tidigt som möjligt i planeringen och vara en integrerad del i hela byggprocessen. Det sker genom nära samverkan mellan konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter. Konstnären ska vid behov medverka vid projekteringsmöten, byggmöten med mera. En typstation har planerats för att ge en underliggande enhetlighet i den nya årsringen av stationer. Typstationen redovisar övergripande layouter, generella tekniska lösningar och rumsliga principer.

Kraven på materialval är höga. Konstverken ska vara tåliga mot vandalism, klotter och generellt ha hög materialbeständighet.

Upphandlingsprocess

Tävlingen har genomförts som en offentlig upphandling i enlighet med LUF 13 kap. "Projekttävlingar på tjänsteområdet" samt i övrigt enligt LUF.

Konsten i dagens tunnelbana

T-Centralen var i slutet av 1950-talet den första stationen som utformades i samarbete med konstnärer. När Röda linjen planerades hade idéerna om konstnärlig gestaltning blivit etablerade och så gott som alla stationer som togs i drift fick någon form av konstnärlig gestaltning.

Flera stationer, exempelvis Hornstull och Östermalmstorg, visar en långt driven ambition att låta den arkitektoniska och konstnärliga utformningen samverka till en rumslig helhet. Ett sådant synsätt präglar utbyggnaden av tunnelbanan från 1970-talet och framåt.

Under 1970- och 80-talet anlitades konstnärer för att skapa en konstnärlig helhetsgestaltning av varje station längs Blå och Röd linje. Konstnärerna kom in i processen i ett tidigt skede och utformade tillsammans med arkitekterna en gemensam vision för varje station med en typstation som utgångspunkt. Varje station gavs ett unikt och mångfacetterat uttryck vilket bidrar starkt till att Stockholms tunnelbana idag både är en turistattraktion och en reseupplevelse för vardagsresenären.

Läs mer på sll.se, Konsten i kollektivtrafiken

Urval och gestaltning

Läs om urvalsprocessen och se beskrivningar av konstnärernas gestaltningarnyatunnelbanan.sll.se.   

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!