Konst på Huddinge sjukhus

Uppläsning

Kulturförvaltningen konstnärliga gestaltningsuppdrag till såväl inomhus- som utomhusmiljön i det strategiska investeringsprojektet CHOPIN och köpa in enskilda konstverk till specifika platser. I den mån det finns befintlig konst i ombyggnationen som kan tas tillvara ska denna renoveras och placeras i de nya lokalerna.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen har i uppdrag att ta fram konstnärlig gestaltning till investeringen. Konstnärer kommer att anlitas för uppdrag utomhus och inomhus. Fram till 27 mars pågår 3 konstutlysning för matsal och korridor

Syfte

Konsten ska bidra till det övergripande målet om att skapa en omhändertagen och mänsklig miljö. Människorna som vistas där ska få god känsla av sammanhang. Den konstnärliga gestaltningen ska relatera till de äldre sjukhusdelarna men också bidra med nytänkande och fantasi.

Vem påverkas och tidplan

De som möter konsten kommer ha en spridning vad gäller ålder, kön, kulturell bakgrund, språk, sexualitet och funktionsförutsättningar. Upplevelsen av ett konstverk är personlig och sker utifrån olika förutsättningar. Detta faktum ställer krav på att konsten ska representera en mångfald.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge moderniseras och byggas ut ytterligare. Den Strategiska investeringen kallad CHOPIN – (Centrum i Huddinge för Operation och Intervention) ska bland annat innehålla ca 24 nya operationssalar och ca 10 interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Nybyggnationen ska bidra till moderna arbetsprocesser och kommer att ha stor påverkan på hela sjukhusets verksamhet, helt i enlighet med satsningen Framtidens hälso- och sjukvård. Syftet är att stärka kvaliteten i vården genom förbättrad tillgänglighet och ökad effektivitet.

Verksamheten i CHOPINs lokaler präglas av intensiv vårdverksamhet med operation och röntgen i centrum. Konsten måste förhålla sig till denna specifika vårdverksamhet. Investeringsprojektet innehåller även sjukhusets ombyggda förlossnings- och uppvakningsavdelning.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!