Konst Astrid Lindgrens barnsjukhus

Uppläsning

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset Solna är under ombyggnad, och verksamheter flyttar. Framför allt går inriktningen från barnsjukvård till övervägande vuxensjukvård. Detta påverkar också den konst som finns i lokalerna. Stockholms läns landsting placerar konst anpassad för platsen och verksamheterna. Ett nytt grepp tas nu kring konsten för den inflyttade verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen tar ett nytt grepp kring konsten på tidigare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Inventering av konsten har genomförts. Vecka 34-35 2017 evakueras samtlig lös konst. Av den befintliga konsten görs ett urval som renoveras efter behov, av det som ska återplaceras.

Syfte

Flertalet av verksamheterna i kvarteret flyttar. Tidigare verksamhet omfattade 100% barnsjukvård. Den nya verksamheten ska inbegripa 30% barnsjukvård och 70% vuxensjukvård. Detta innebär stora omflyttningar även av konsten som ska anpassas för nya patientgrupper och verksamheter.

Vem påverkas och tidplan

Alla vårdverksamheterna i Q-kvarteret påverkas av en översyn av samtlig lös konst i kvarteret, såsom tavlor med mera. Den nya konsten till verksamheterna återplaceras i möjligaste mån i takt med inflyttning. Enstaka kvarvarande verksamheter påverkas också.

Ny verksamhet i lokalerna planeras

Utvecklingen och förändringarna på Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården i Stockholmsområdet. Nya sjukhusbyggnaden i Solna är en del i landstingets framtidsplan. Hjärt-, lung- och thoraxverksamheter liksom verksamheter inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, inklusive barnakuten har flyttat till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden i Solna, Anna Steckséns gata 35. Läs mer om Barnsjukvården här

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Det byggdes efter amerikanska förebilder och var redan från början avsett som ett undervisningssjukhus.

Stockholms läns landsting har sedan 1971 när storlandstingen bildades tillämpat procent-regeln för konstnärlig gestaltning.  Konsten är en del av upplevelsen av vården och har på senare tid utvecklats till att också ingå i habilitering. Konsten talar till det friska i människan och kan bidra med miljö, stämning och stimulans för personal, besökare och patienter.

Till dig som arbetar på ALB:

I Q-kvarteret finns en mängd konst som ägs av Stockholms läns landsting. Konsten är ibland byggnadsintegrerad och ibland så kallad lös konst, flyttbar konst, som framförallt består i tavlor på vägg. Samtlig lös konst som ägs av landstinget kommer att evakueras från respektive verksamhet under vecka 34 och 35 i augusti månad 2017.

Q-kvarteret ska inte längre bara inbegripa barnsjukvård utan till stor del också vuxensjukvård varför vi behöver ta ett nytt helhetsgrepp vad gäller urvalet konst. Q-kvarteret byggs delvis om, men framförallt består förändringen i att verksamheter flyttar inom och utom/till och från Q-kvarteret. I samband med omflyttar är det landstinget som flyttar och ansvarar för placering av konsten. Verksamheterna får inte själva flytta eller placera om konsten. Då själva ombyggnationen är väldigt liten sett till hela kvarteret, så handlar hanteringen av konst framförallt om omplacering av befintligt konstbestånd. Den konst som finns utplacerad, behöver samlas in, ses över och delvis renoveras. Därefter ska ett nytt grepp om konsten tas för att bättre passa de verksamheter som snart kommer att inrymmas i kvarteret.

Det betyder att samtliga verksamheter kommer att bli utan konst för en tid. Ambitionen är att utplacera ny konst i respektive verksamhet senast kvartal 2 år 2018. Viss verksamhet som ligger kvar i kvarteret, ska få ny konst så snart som möjligt efter nedtagningen i slutet av augusti.

Samtlig nedtagning kommer att ske under vecka 34 och 35. Under denna period behöver kulturförvaltningen tillgång till samtliga lokaler.

Värt att nämna är att det i Q-kvarteret också finns en mängd donationer till Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i form av väggmålningar mm. Dessa gestaltningar ansvarar inte landstinget för.

Konstanmälan inom landstinget
Gör anmälan om flytt i formuläret på kulturförvaltningens webbsida.


Frågor från verksamheten?
Maila registrator.kultur@sll.se. Skriv Q-kvarteret i ämnesraden.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!