Kultur i hela länet

Uppläsning

Landstinget ska göra kulturstödet i Stockholms län tydligare så att vi fångar upp och stödjer kulturverksamheter bättre. Vi vill undersöka hur vi bättre arbetar för att så många barn och unga som möjligt ska nås av kultur i Stockholms län. För att kulturen i framtiden ska ha en fortsatt relevant roll i den växande Stockholmsregionen.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen införde på uppdrag av landstingets kulturnämnd nya stödformer för Stockholms läns kulturliv. Nu pågår arbetet med bedömningar av ansökningar av Projektstöd.

Syfte

Att göra landstingets kulturstöd i Stockholms län tydligare. Att arbetar för att så många barn och unga som möjligt ska nås av kultur i Stockholms län. Att kultur få en fortsatt relevant roll i den växande Stockholmsregionen.

Vem påverkas och tidsplan

Kulturaktörer i Stockholms län och länets invånare som nås av kultur i olika former. Under våren 2017 beslutas de nya stöden för 2017. Läs mer på www.kultur.sll.se

Stockholms läns landsting erbjuder stöd på olika sätt till organisationer och kulturutövare i hela regionen.

  • Verksamhetsstöd till kultur
  • Projektsstöd till kultur och
  • Scenkonststöd, som är en slags ekonomiska bidrag till föreställningar på skolor.

Landstinget har en referensgrupp som arbetar rådgivande till kulturförvaltningen vad gäller bedömning av ansökningar för de ekonomiska stöden.

Enheten för kultur- och föreningsstöd är en av tre enheter på kulturförvaltningen. Läs mer om de olika stöden på kulturförvaltningens webbsida.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!