Framtidens stöd till kultur

Uppläsning

Landstinget ska göra kulturstödet i Stockholms län tydligare så att vi fångar upp och stödjer kulturverksamheter bättre. Vi vill undersöka hur vi bättre arbetar för att så många barn och unga som möjligt ska nås av kultur i Stockholms län. För att kulturen i framtiden ska ha en fortsatt relevant roll i den växande Stockholmsregionen, utreder därför kulturförvaltningen hur framtidens kulturstöd kan se ut.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen inför på uppdrag av landstingets kulturnämnd nya stödformer för Stockholms läns kulturliv.

Syfte

Att göra landstingets kulturstöd i Stockholms län tydligare. Att arbetar för att så många barn och unga som möjligt ska nås av kultur i Stockholms län. Att kultur få en fortsatt relevant roll i den växande Stockholmsregionen.

Vem påverkas och tidsplan

Kulturaktörer i Stockholms län och länets invånare som nås av kultur i olika former. Kulturnämnden beslutade om att se över nuvarande stöd 2013. 2015 presenterades ett utvecklingsförslag från kulturförvaltningen. 2016 genomförs de nya stödformerna.

Arbetet med Framtidens stöd görs i ett antal steg där framförallt politiker, anställda på kulturförvaltningen och representanter från kulturlivet är inblandade. Vi ska ta hänsyn till kulturområdets framtida utmaningar som regionalt samarbete, digitalisering, deltagarstyrd kultur och internationalisering.

Kulturförvaltningen har föreslagit att stödet ska bli enklare att förstå och hantera. En förändring mot tidigare är att antal stödformer minskas från nio till tre:

  • Verksamhetsstöd till kultur
  • Projektsstöd till kultur och
  • Scenkonststöd, som är en slags ekonomiska bidrag till föreställningar på skolor.

Landstinget kommer också att jobba med en referensgrupp till kulturstödet, kompetensutveckling inom kulturområdet och en strategi för arbetet med barn och unga.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!