Konst på Danderyds sjukhus

Uppläsning

Danderyds sjukhus får i framtiden ett breddat uppdrag och ska därför byggas ut och moderniseras med bland annat en ny behandlingsbyggnad med akutmottagning. Dessutom planeras en total upprustning av ett av de befintliga husen vilket innebär flytt av placerad konst samt nya konstnärliga gestaltningar.

Detta gör vi

Kulturförvaltningen ansvarar för arbetet med den konstnärliga gestaltningen för akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. I en miljö som präglas av såväl väntan som intensitet ska den konstnärliga gestaltningen vara snabbt avläsbar eller kräva tid beroende på plats och situation.

Syfte

Här ska konsten bidra till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer där patienten sätts i fokus. Den för in ett personligt tilltal, engagerar och stimulerar samt erbjuder rum för lugn och reflektion. En känsla av trygghet och omhändertagande kan påskynda tillfrisknande.

Vem påverkas och tidplan

Ett utmärkande drag för den nya akutvårdsbyggnaden är en aldrig sinande aktivitet och ett ständigt flöde av människor. Verksamheten pågår dygnet runt och året om. En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar verksamheten är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltning.

Danderyds sjukhus är utbyggt i omgångar vilket resulterat i flera olika fasaduttryck. Den nya akutvårdsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. Byggnadens placering är central och kommer att träda fram bland de övriga byggnadsvolymerna. Hela sjukhusets identitet som akutsjukhus finns innehållsmässigt i denna byggnad.

Det konstnärliga gestaltningsprogrammet bygger delvis vidare på det arbete som gjordes 2009 men ändrade förutsättningar gör att planeringen av de konstnärliga insatserna kommer att omarbetas och utvecklas. Arbetet sker i dialog med husarkitekt, landskapsarkitekt, representanter för sjukhuset och projektledare från Locum.

Följande konstnärer har utsetts för gestaltningsprojekt:

Tobias Törnqvist - Mellan hus och träd
Petter Hellsing - Arboretum
Ludvig Ödman - Att bygga bo

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!