Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Uppläsning

Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg ökar. Högdalsdepån byggs ut och ska användas av både Grön och Blå linje.

Detta gör vi

Projektets uppgift är att se till att det finns tillräckligt många tåg, uppställnings- och underhållsplatser till trafikstart. I uppdraget ingår även ett teknik- och samordningsansvar för signalsystemen.

Syfte

Tunnelbanan byggs ut med två mil nya spår och tio nya stationer. Det innebär att det blir fler tunnelbanetåg när hela utbyggnaden är klar 2025. Då behöver vi mer depåplats för uppställning, städning och underhåll av tunnelbanetågen.

Vem påverkas och tidsplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan och depå byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under byggtiden. Under 2018 planerar vi att påbörja arbetet med depån. Byggtiden är cirka fem år.

Vad är en tunnelbanedepå?

Tågen som trafikerar tunnelbanan behöver någonstans där de kan städas, servas, repareras, tvättas och inte minst parkeras på natten. Detta är utrymmeskrävande och sker i en så kallad depå. En tunnelbanedepå innehåller även kontor, lagerutrymmen och ofta en anläggning för klottersanering.

Mycket mer information om utbyggnaden av tunnelbanan hittar du på nyatunnelbanan.sll.se, inklusive tidplaner, kontaktuppgifter och informationsmaterial.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!