Sommarjobb

Lättläst Uppläsning

Inom Stockholms läns landsting finns det många arbetsplatser som tar emot sommarjobbare. Jobben erbjuds ungdomar som är mellan 16 och 18 år. Sommarjobben finns inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och administration.

Nu är ansökningstiden för sommarjobb över. Tack alla ni 7 515 som sökt sommarjobb hos oss. För att de cirka 850 platser vi erbjuder i år ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet med hjälp av lottning. Därefter matchas den sökande med den arbetsplats som passar bäst utifrån geografiskt läge och önskemål. Detta arbete påbörjas nu.

När får jag besked?

Du som får jobb kommer att bli kontaktad med ett erbjudande från din arbetsgivare/arbetsplats under perioden april till och med slutet av maj. Ambitionen är att du ska få besked så snart som möjligt.

Alla som inte får jobb får ett nej-tack-besked via e-post. Dessa skickas ut efter hand som anställningarna blir klara. Allra senast 31 maj ska alla sökande ha fått ett besked.

Vem får söka?

Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och du får inte ha fyllt 19 år innan sommarjobbet slutar. Du ska också vara skriven i Stockholms län. Ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Vid erbjudande om jobb ska du kunna visa upp ett läkarintyg om din funktionsnedsättning.

För att platserna ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet med hjälp av lottning. Därefter matchas den sökande med den arbetsplats som passar bäst utifrån geografiskt läge och önskemål.

Vanliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som landstinget erbjuder finns framförallt inom kök, service, administration, städ, vaktmästeri, verkstad och reception.

Sommarjobbet börjar med en introduktion på arbetsplatsen. En handledare hjälper dig tillrätta och finns tillhands under hela anställningsperioden. Dra dig inte för att ställa frågor till handledaren ifall du känner dig osäker.

Här finns jobben

Din hemadress påverkar ofta var du blir erbjuden sommarjobb. Här är några exempel på arbetsplatser inom landstinget som tar emot sommarjobbare:

Sommarjobb kommer även att erbjudas hos andra förvaltningar och bolag inom landstinget.

Så mycket får du i lön

  • 16 år = 68:10 kr/tim
  • 17 år = 78:10 kr/tim
  • 18 år = 94:60 kr/tim

Semesterersättning tillkommer med 15:40 kronor per timme.

Siffrorna ovan är 2017 års löner.

Två jobbperioder under sommaren

I regel erbjuds två jobbperioder om vardera fyra veckor under sommaren:

  • 19 juni - 16 juli
  • 17 juli - 13 augusti

Perioderna kan dock variera beroende på vilken verksamhet det handlar om.

Hälsokontroll

Du som ska sommarjobba inom vården nära patienten, måste göra en hälsokontroll innan du börjar jobbet. Hälsokontrollen betalas av landstinget. Landstinget informerar alla som fått sommarjobb om hur den går till samt var och när den ska göras.