Leif Bergmark (M)


Kapellgatan 3 B
171 70 Solna
08-273640
0708-273640
Kontakta Leif Bergmark


Läs mer om personuppgiftslagen (PUL)

Samtliga nuvarande politiska uppdrag:
Politiska uppdrag Uppgift
Kulturnämnden Ledamot
Landstingsfullmäktige Ersättare

Mer information

Historik för politiker Historik

Sök förtroendevalda