Interpellationer av Christer G Wennerholm  (M)

Anmälda interpellationer Publicerad
Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskatt 2006-07-17
Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin 2006-07-14
Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktning 2006-07-14
Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkare 2006-07-14
Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus AB 2006-07-13
Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgaranti 2006-07-12
Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandling 2006-07-12
Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvården 2006-07-12
Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvården 2006-07-11
Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vården 2006-07-10
Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervården 2006-07-10
Interpellation 2005:73 73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården 2006-07-07

Besvarade interpellationer Publicerad
Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskatt 2006-07-14
Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av inhyrda läkare 2006-07-14
Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin 2006-07-14
Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården 2006-07-14
Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktning 2006-07-14
Interpellation 2003:36 av Christer G Wennerholm (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms län 2006-07-14
Bordlagd interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgaranti 2006-07-12
Bordlagd interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus AB 2006-07-12
Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvården 2006-07-12
Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandling 2006-07-12
Bordlagd interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvården 2006-07-12
Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vården 2006-07-10
Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervården 2006-07-10
Interpellation 2005:73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården 2006-07-07

Mer information

Historik för politiker Historik

Sök förtroendevalda