Interpellationer av Johan Sjölander  (S)

Anmälda interpellationer Publicerad
Interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården 2012-10-19
Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin 2011-09-09
Interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk 2011-03-18
Interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottet 2009-09-04
Interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhuset 2009-04-03
Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningar 2008-03-07
Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplan 2007-09-07
Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården 2007-06-08
Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personal 2007-05-11

Besvarade interpellationer Publicerad
Bordlagd interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården 2013-03-04
Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin 2011-09-20
Bordlagd interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottet 2009-11-25
Bordlagd interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhuset 2009-05-26
Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningar 2008-03-26
Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplan 2007-09-26
Bordlagd interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården 2007-09-26
Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personal 2007-05-30

Mer information

Historik för politiker Historik

Sök förtroendevalda