Kort om besluten vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 april 2006

Finansroteln
Hälso- och sjukvårdsroteln
Finansroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Finansroteln

 1. 1.
  Överenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun om utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg LS 0603-0652
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Skrivelse och principöverenskommelse
  M, fp, kd Särskilt uttalande
  Ledamöter till styrgruppen anmäls till protokollet
  Överenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun om utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg
 2. 2.
  Förhandlingsuppdrag rörande försöket med trängselskatt i Stockholms kommun LS 0603-0641
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Regeringsbeslut
  M, fp, kd Förslag till beslut
  Reservation
  Förhandlingsuppdrag rörande försöket med trängselskatt i Stockholms kommun
 3. 3.
 4. 4.
  Yttrande över betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110) LS 0602-0256
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Yttrande över betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110)
 5. 5.
 6. 6.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/05 Beredskap för att möta katastrofer, attentat och sabotage i kollektivtrafiken LS 0512-2316
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/05 Beredskap för att möta katastrofer, attentat och sabotage i kollektivtrafiken
 7. 7.
 8. 8.
  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/05 Granskning av vårdupphandling samt de nya avtalen för S:t Görans sjukhus AB LS 0512-2338
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  Tjänsteutlåtande

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/05 Granskning av vårdupphandling samt de nya avtalen för S:t Görans sjukhus AB
 9. 9.
  Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov LS 0509-1660
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Riktlinjer
  TjänsteutlåtandeRiktlinjer för information till grupper med särskilda behov
 10. 10.
  En sammanhållen organisation för FoUU i folkhälsofrågor mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – Inriktning och förhandlingsuppdrag LS 0603-0584
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Rapport om Karolinska School of Public Health - KSPH
  M, fp, kd Förslag till beslut

  Reservation
  En sammanhållen organisation för FoUU i folkhälsofrågor mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet – Inriktning och förhandlingsuppdrag
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
  Förslag till handlingsprogram till miljöåtgärder inklusive kostnadsberäkning LS 0510-1821
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  M, fp Förslag till beslut

  M, fp ReservationFörslag till handlingsprogram till miljöåtgärder inklusive kostnadsberäkning
 16. 16.
  Inrättande av årligt bemötandepris LS 0603-0680
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Tjänsteutlåtande

  Jurymedlemmar Anmäls till protokolletInrättande av årligt bemötandepris
 17. 17.
 18. 18.

Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 19.
  Yttrande över rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel LS 0602-0318
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Sammanfattning
  TjänsteutlåtandeYttrande över rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel
 2. 20.
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet LS 0512-2122
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Stig Nymans skrivelse
  Skrivelse av Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet
 3. 21.
  Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationer LS 0309-2511
  Beslut: Enligt Landstingsrådsberedningens skrivelse
  Birgitta Rydbergs skrivelse
  M, fp Förslag till beslut

  M, fp ReservationSkrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i samband med skönhetsoperationer
 4. 22.
  Övrigt
  Anmälan av Skrivelse från m, fp, kd Hemställan hos regeringen att Stockholms län blir försöksregion för lägre skatt för hushållsnära tjänster
  Skrivelse
  Övrigt

Finansroteln

 1. 24.
 2. 25.
  Fastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2008-2011 LS 0601-0086
  Beslut: Enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
  Landstingsrådsberedningens förslag till budgetdirektiv för 2007 samt preliminär investeringsplan för 2008-2011
  Tjänsteutlåtande
  Bilaga
  Kd Förslag till beslut
  Fp Förslag till beslut
  M Förslag till beslut
  M, Fp, kd Reservation till förmån för sina respektive förslag
  M, fp, kd Särskilt uttalande
  MP Tilläggsyrkande (Finns ej elektroniskt)
  Mp reservation till förmån för sitt tilläggsyrkandeFastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2008-2011
 3. 26.

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 27.
  Omval till Mälarens vattenvårdsförbund LS 0604-0737

  Beslut: Enligt ordförandens skrivelse

  Omval till Mälarens vattenvårdsförbund
 2. 28.
  Fyllnadsval LS 0602-0418, 0604-0756
  Ordförandens skrivelse
  Bordlagt den 21 mars 2006, §107
  En ledamot (s) i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor.
  Valda anmäls till protokollet
  Ersättare till personalberedningen bordläggsFyllnadsval
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen