Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november 2012

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden
Övrigt
Sekretessbelagda upphandlingsärenden
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerare Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordningGodkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Uppdatering av förfrågningsunderlag enligt LOV 2013 utifrån ändrade mallar

  Tjänsteutlåtande med bilaga

  Uppdatering av förfrågningsunderlag enligt LOV 2013 utifrån ändrade mallar
 2. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende barn- och ungdomstandvård fr.o.m. 2013-02-01

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlagen

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende barn- och ungdomstandvård fr.o.m. 2013-02-01
 3. 5.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering att gälla från och med 2013-02-01

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlag

   

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering att gälla från och med 2013-02-01
 4. 6.
 5. 7.
 6. 8.
  Genomförande av ombyggnation av Eastmanfastigheten – i enlighet med Framtidsplanen

  Tjänsteutlåtande med bilaga

  Genomförande av ombyggnation av Eastmanfastigheten – i enlighet med Framtidsplanen
 7. 9.
 8. 10.
  Förslag att införa vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt införande av en koordinatorsfunktion för patientgrupperna inom rehabiliteringsgarantin

  Tjänsteutlåtande med bilaga

  Förslag att införa vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt införande av en koordinatorsfunktion för patientgrupperna inom rehabiliteringsgarantin
 9. 11.
 10. 12.
  Yttrande i mål nr 4748-12 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

  Tjänsteutlåtande med bilagor

  Yttrande i mål nr 4748-12 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
 11. 13.
  Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov

  Tjänsteutlåtande samt motionen

  Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov
 12. 14.
  Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande samt motionen

  Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting
 13. 15.
 14. 16.
  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om tillgången på och bemanningen av ambulanser

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om tillgången på och bemanningen av ambulanser
 15. 17.
  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om eventuella avtalsbrott inom ambulanssjukvården

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

  Svar på skrivelse av Helene Öberg (MP) om eventuella avtalsbrott inom ambulanssjukvården
 16. 18.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling
 17. 19.
  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om uppgifter i media att vårdföretaget Trygg Hälsa brister i sina insatser vid särskilda boenden

  Tjänsteutlåtande samt skrivelsen

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om uppgifter i media att vårdföretaget Trygg Hälsa brister i sina insatser vid särskilda boenden

Anmälningsärenden

 1. 20.
 2. 21.
  Utvärdering av läkemedelsavstämningar på akutverksamheter i Stockholms läns landsting

  Tjänsteutlåtande

  Rapporten

  Utvärdering av läkemedelsavstämningar på akutverksamheter i Stockholms läns landsting
 3. 22.
 4. 23.
  Anmälan av delegationsbeslutAnmälan av delegationsbeslut

Övrigt

 1. 24.
  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerarHälso- och sjukvårdsdirektören informerar
 2. 25.
  Information om sommarenInformation om sommaren
 3. 26.
  Övriga frågorÖvriga frågor

Sekretessbelagda upphandlingsärenden

 1. 27.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet i norra delen av Stockholms läns landsting samt upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet i hela länetFörslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet i norra delen av Stockholms läns landsting samt upphandling av hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet i hela länet
 2. 28.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedel för alternativ telefoniFörslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedel för alternativ telefoni
 3. 29.
  Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vårdAntagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2013

  Tjänsteutlåtande

  Förfrågningsunderlag

  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2013
Senast uppdaterad:
2012-11-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen