Färdtjänstutskottets sammanträde den 4 december

Dag:
Tisdag den 04 december 2012
Tid:
09:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset, 2 tr

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerareVal av justerare
 2. 2.
  Information från verksamhetenInformation från verksamheten

Beslutsärenden

 1. 3.
  Sammanträdesdagar för Färdtjänstutskottet 2013

   

  Tjänsteutlåtande

  Sammanträdesdagar för Färdtjänstutskottet 2013
 2. 4.
  Förslag till oförändrad tilldelning av färdtjänstresor år 2013

   

  Tjänsteutlåtande

  Förslag till oförändrad tilldelning av färdtjänstresor år 2013

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 6.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 7.
  Övriga ärendenÖvriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen