Färdtjänstutskottets sammanträde den 14 juni

Dag:
Torsdag den 14 juni 2012
Tid:
16:00
Plats:

Innehåll

Inledning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Anmälningsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerareVal av justerare

Informationsärenden

 1. 2.
  DEMO - Digitalt ansökningsförfarandeDEMO - Digitalt ansökningsförfarande
 2. 3.
  Information om den interna kontrollen på färdtjänstavdelningenInformation om den interna kontrollen på färdtjänstavdelningen
 3. 4.
  Revisionsrapport över löpande granskning 2011 färdtjänstavdelningenRevisionsrapport över löpande granskning 2011 färdtjänstavdelningen

Beslutsärenden

 1. 5.
  Språklig översyn av färdtjänstens riktlinjer i Stockholms län samt en ny lättversion med frågor och svar om färdtjänsten

  Tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

   

  Bilaga 2

  Språklig översyn av färdtjänstens riktlinjer i Stockholms län samt en ny lättversion med frågor och svar om färdtjänsten

Anmälningsärenden

 1. 6.
  Anmälan av inkomna ärenden för kännedom Anmälan av inkomna ärenden för kännedom
 2. 7.
  Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation Anmälan av fattade beslut med stöd av delegation
 3. 8.
  Övriga ärendenÖvriga ärenden
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Protokoll

Här finns protokollet