NYTT DATUM Färdtjänst-och tillgänglighetsberedningen sammanträde den 17 april

Dag:
Tisdag den 17 april 2012
Tid:
13:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, mötesrum HÖGDALEN
Förhinder anmäls till:

   ingela.svanberg@sl.se eller tfn 08-686 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Val av justerareVal av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Utvärdering och förslag till förlängning av trafikavtal i områdena Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby samt Ekerö TN 1204-0092

  Tjänsteutlåtande

  Utvärdering och förslag till förlängning av trafikavtal i områdena Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby samt Ekerö
 2. 3.
  Svar på skrivelse om busshållplatsen vid Huddinge sjukhus TN 1202-0046 Tjänsteutlåtande inkl skrivelsenSvar på skrivelse om busshållplatsen vid Huddinge sjukhus

Informationsärenden

 1. 4.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordonAnskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon
 2. 5.
  Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor TN 1105-136 Yttrande över motion 2011:19 om fri tilldelning av färdtjänstresor
 3. 6.
  Övriga frågorÖvriga frågor
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Protokoll