Trafiknämndens sammanträde den 13 november

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
14:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, mötesrum T-centralen
Förhinder anmäls till:
  ingela.svanberg@sl.se, tfn 08-686 1478 eller mobiltfn 070-786 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden
Tilläggsärenden (beslut och informationsärenden)

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av utsänd föredragningslistaGodkännande av utsänd föredragningslista
 2. 2.
  FörvaltningschefsinformationFörvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Månadsrapport per september 2012 för trafiknämnden TN 1204-0089 Tjänsteutlåtande inkl bilagorMånadsrapport per september 2012 för trafiknämnden
 2. 4.
  Förslag till uppdrag angående överföring av WÅAB:s verksamhet till trafiknämnden TN 1211-0226 TjänsteutlåtandeFörslag till uppdrag angående överföring av WÅAB:s verksamhet till trafiknämnden
 3. 5.
  Förslag till riktlinjer för finansverksamheten inom trafikförvaltningen och AB SL Tn1211-0227 Tjänsteutlåtande inkl bilagorFörslag till riktlinjer för finansverksamheten inom trafikförvaltningen och AB SL
 4. 6.
  Svar på skrivelser från (MP) och (V) om störningar från Roslagsbanan TN 1204-0108, TN 1208-0183 Tjänsteutlåtande inkl bilagorSvar på skrivelser från (MP) och (V) om störningar från Roslagsbanan
 5. 7.
  Svar på skrivelse från (MP) om restiden mellan Järna och Stockholm försämras kraftigt TN 1210-0203 Tjänsteutlåtande inkl skrivelsenSvar på skrivelse från (MP) om restiden mellan Järna och Stockholm försämras kraftigt
 6. 8.
  Svar på skrivelse om Spårväg syd TN 1210-0204 Tjänsteutlåtande inkl skrivelsenSvar på skrivelse om Spårväg syd

Informationsärenden

 1. 9.
  a) Lägesrapport avseende biogas(utdelas)a) Lägesrapport avseende biogas
 2. 10.
  b) Yttrande över remissutgåva från Svensk Kollektivtrafik avseende avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik TN 1210-0219 Tjänsteutlåtande inkl bilagorb) Yttrande över remissutgåva från Svensk Kollektivtrafik avseende avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik
 3. 11.
  c) Inkommande post till nämnden

  (utsändes senare)

  c) Inkommande post till nämnden
 4. 12.
  d) Beslut enligt delegation(utdelas)d) Beslut enligt delegation
 5. 13.
  e) Föregående protokolle) Föregående protokoll
 6. 14.
  Övriga frågorÖvriga frågor
 7. 15.
  Nästa sammanträdeNästa sammanträde

Tilläggsärenden (beslut och informationsärenden)

 1. 16.
  Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad TN 1211-0231

  Tjänsteutlåtande inkl bilagor

  Beslut avseende Program Roslagsbanans fortsatta utbyggnad
 2. 17.
  Beslut om inriktning för fortsatt utredning avseende fordon förr Spårväg City TN 1211-0232 TjänsteutlåtandeBeslut om inriktning för fortsatt utredning avseende fordon förr Spårväg City
 3. 18.
  Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 TN 1211-0233 Tjänsteutlåtande inkl bilagorFinansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19
 4. 19.
  Förstudie E22 - trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss TN 1211-0234

  Tjänsteutlåtande

  (bilagan utsändes endast till nämndens ledamöter)Förstudie E22 - trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss
 5. 20.
  Information avseende Slussen - lägesredovisning november 2012 TN 1211-0235 TjänsteutlåtandeInformation avseende Slussen - lägesredovisning november 2012
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Protokoll