Trafiknämndens sammanträde den 16 oktober

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2012
Tid:
14:30
Plats:
SL, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen, plan 2
Förhinder anmäls till:
  ingela.svanberg@sl.se, tfn 08-686 1478 eller mobiltfn 070-786 1478

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Inledning

 1. 1.
  Godkännande av föredragningslistaGodkännande av föredragningslista
 2. 2.
  Vd/FörvaltningschefsinformationVd/Förvaltningschefsinformation

Beslutsärenden

 1. 3.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i LF reglemente samt AB SL bolagsordning TN 1203-0068 Tjänsteutlåtande inkl bilagorÅterrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i LF reglemente samt AB SL bolagsordning
 2. 4.
  Inriktningsbeslut avseende fortsatt utveckling av Saltsjöbanan samt Tvärbanans förlängning TN 1209-0180

  (utsänt sedan tidigare)

  Inriktningsbeslut avseende fortsatt utveckling av Saltsjöbanan samt Tvärbanans förlängning
 3. 5.
  Anskaffningsbeslut avseende fortsatt utveckling av SL Access kortförsörjningTjänsteutlåtandeAnskaffningsbeslut avseende fortsatt utveckling av SL Access kortförsörjning
 4. 6.
  Genomförande- och anskaffningsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan TN 1210-0206

  Tjänsteutlåtande inkl bilaga

  Genomförande- och anskaffningsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan
 5. 7.
  Beslut om förstudie för Spårväg syd TN 1210-0207 Tjänsteutlåtande inkl bilagaBeslut om förstudie för Spårväg syd
 6. 8.
  Yttrande över utkast till avsiktsförklaring om utveckling av den regionala tågtrafiken TN 1206-0128 Tjänsteutlåtande inkl bilagorYttrande över utkast till avsiktsförklaring om utveckling av den regionala tågtrafiken
 7. 9.
  Beslut om idestudie Lidingöbanan, en analys av ny dragning via Lidingö centrum TN 1210-0208

  Tjänsteutlåtande inkl bilaga

  Beslut om idestudie Lidingöbanan, en analys av ny dragning via Lidingö centrum
 8. 10.
  Behov av funktioner och åtgärder i transportsystemet för perioden 2014-2025 TN 1210-0209 TjänsteutlåtandeBehov av funktioner och åtgärder i transportsystemet för perioden 2014-2025
 9. 11.
  Försäljning av industritekniska gymnasiet TN 1112-0268 Tjänsteutlåtande inkl bilagorFörsäljning av industritekniska gymnasiet
 10. 12.
  Utbyte av miljöbussar i SL-trafiken TN 1210-0210 TjänsteutlåtandeUtbyte av miljöbussar i SL-trafiken
 11. 13.
  Yttrande över remiss "Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län" TN 1209-0191

  (utsänt sedan tidigare)

  Yttrande över remiss "Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län"
 12. 14.
  Yttrande över återremitterad motion 2011:1 om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Nordost TN 1109-202 Tjänsteutlåtande inkl motionYttrande över återremitterad motion 2011:1 om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Nordost
 13. 15.
  Yttrande över motion 2012:41 om SLL:s roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården TN 1203-0078

  (utsänt sedan tidigare)

  Yttrande över motion 2012:41 om SLL:s roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården
 14. 16.
  Yttrande över motion 2012:16 om inrättande av whistleblowingfunktion hos SL TN 1205-0129 Tjänsteutlåtande inkl motionYttrande över motion 2012:16 om inrättande av whistleblowingfunktion hos SL
 15. 17.
  Svar på skrivelse av (S) angående framtiden för busslinje 748X TN 1210-0211 Tjänsteutlåtande inkl skrivelseSvar på skrivelse av (S) angående framtiden för busslinje 748X
 16. 18.
  Svar på skrivelse av (V) angående framtiden för busslinje 748X TN 1210-0212 Tjänsteutlåtande inkl skrivelseSvar på skrivelse av (V) angående framtiden för busslinje 748X
 17. 19.
  Svar på skrivelse av (S) om buller kring nya Hammarbydepån TN 1210-0213 Tjänsteutlåtande inkl skrivelseSvar på skrivelse av (S) om buller kring nya Hammarbydepån

Informationsärenden

 1. 20.
  a) Redovisning av SL:s arbete med revisionsrekommendationera) Redovisning av SL:s arbete med revisionsrekommendationer
 2. 21.
  b) Utveckling av SL:s kommundialog TN 1208-0185 (utsänt sedan tidigare)b) Utveckling av SL:s kommundialog
 3. 22.
  c) Lägesorientering Slussen(utdelas)c) Lägesorientering Slussen
 4. 23.
  d) Information avseende pendling Stockholms inre vatten TN 1201-0012 Tjänsteutlåtanded) Information avseende pendling Stockholms inre vatten
 5. 24.
  e) Information avseende pågående strategiutredning TN 1210-0215 Tjänsteutlåtandee) Information avseende pågående strategiutredning
Senast uppdaterad:
2011-12-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Protokoll