Landstingsstyrelsens sammanträde den 13 november 2012

Dag:
Tisdag den 13 november 2012
Tid:
10:00
Plats:
Gjörwellsalen, landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel III - Trafikroteln
Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln
Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landstingsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerareUtseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom LS 1201-0108 FörteckningÄrenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation LS 1201-0107 AnmälanAnmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag LS 1201-0001 SammanställningSammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
  Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar LS 1202-0281 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorMotion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar
 2. 6.
  Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet LS 1202-0282 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet
 3. 7.
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel LS 1206-0884 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorFinanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel
 4. 8.
  Delårsrapport per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 1209-1196 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorDelårsrapport per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning
 5. 9.
 6. 10.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Koncernfinansiering LS 1209-1226 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorDelårsrapport per augusti 2012 för Koncernfinansiering
 7. 11.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Särskilt uttalande (S)Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting
 8. 12.
  Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto LS 1208-0999 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorBudget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto
 9. 13.
  Budget 2013 inklusive planering 2014-2015 samt investeringsplan 2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltning LS 1209-1197, 1206-0885 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorBudget 2013 inklusive planering 2014-2015 samt investeringsplan 2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltning
 10. 14.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013 LS 1205-0671 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor

   

  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013
 11. 15.
 12. 16.
  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik LS 1208-1010 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorÄndringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
 13. 17.
 14. 18.
 15. 19.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg LS 1210-1325 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorFörlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
 16. 20.
  Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS) LS 1210-1281 Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (NKS)
 17. 21.
  Ansökningsinbjudan – upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS) LS 1206-0906 Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.Ansökningsinbjudan – upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna (NKS)
 18. 22.

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 23.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län LS 1209-1252 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorNytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län
 2. 24.
  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn LS 1210-1368 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorÅrsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn
 3. 25.
  Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund LS 1208-1119 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorInrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Rotel III - Trafikroteln

 1. 26.
  Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda LS 1209-1265 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorJusteringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda
 2. 27.

Rotel IV - Folkhälso- och psykiatriroteln

 1. 28.
  Yttrande över Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) LS 1205-0733 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorYttrande över Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Rotel V - Produktions-, personal- och kulturroteln

 1. 29.
  Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhet LS 1202-0285 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorMotion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhet
 2. 30.
  Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhuset ekonomiska situation LS 1206-0879 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorSvar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhuset ekonomiska situation
 3. 31.
  Svar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om sommarbemanning i sjukvården LS 1208-1111 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorSvar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om sommarbemanning i sjukvården

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 32.
  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avveckling av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier LS 0906-0527 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorMotion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avveckling av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier

Landstingsstyrelsens ordförande

 1. 33.
  Sammanträdesplan för landstingsstyrelsen år 2013 LS 1210-1378 Ordförandens skrivelseSammanträdesplan för landstingsstyrelsen år 2013
 2. 34.
  Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013 LS 1210-1362 Ordförandens skrivelseVal av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under landstingsstyrelsen 2013
 3. 35.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2013 LS 1210-1377 Ordförandens skrivelseUtseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2013
 4. 36.
 5. 37.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsenTid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2012-11-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Beslut och protokoll