Kulturnämnden 20 september

Dag:
Tisdag den 20 september 2011
Tid:
17:30 - 18:30
Plats:
Mötesrum ”Audiensen”, plan 8, Palatset, Gamla Riksarkivet, Birger Jarls Torg 2, (Riddarholmen) Stockholm. http://g.co/maps/yysce

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av protokolljusterareVal av protokolljusterare
 2. 2.
  Anmälan av protokolljusteringAnmälan av protokolljustering
 3. 3.
 4. 4.
  Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för augusti 2011Tjänsteutlåtande och bilagorMånadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för augusti 2011
 5. 5.
  Föreskrifter för upphandling inom kulturförvaltningen fr o m 2011Tjänsteutlåtande och bilagorFöreskrifter för upphandling inom kulturförvaltningen fr o m 2011
 6. 6.
  Slutlig budget för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014Tjänsteutlåtande och bilagorSlutlig budget för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014
 7. 7.
  Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011Tjänsteutlåtande och bilagorKulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011
 8. 8.
  Vissa ändringar i reglerna för verksamhetsstöd till ungdomsförbundens regionala distriktsorganisationer 2012Tjänsteutlåtande och bilagorVissa ändringar i reglerna för verksamhetsstöd till ungdomsförbundens regionala distriktsorganisationer 2012
 9. 9.
  Nya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation 2012Tjänsteutlåtande och bilagorNya ansökningar om verksamhetsstöd som regional ungdomsorganisation 2012
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  Anslaget för Aktiva åtgärder 2011 (utgår)Anslaget för Aktiva åtgärder 2011 (utgår)
 13. 13.
  Nästa sammanträdeNästa sammanträde
Senast uppdaterad:
2011-09-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Protokoll från sammanträdet