Landstingsstyrelsens sammanträde den 20 december 2011

Dag:
Tisdag den 20 december 2011
Tid:
10:00 - 10:30
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Innehåll

Justering
Anmälningsärenden
Rotel I - Finansroteln
Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln
Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln
Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln
Landsringsstyrelsens ordförande

Justering

 1. 1.
  Utseende av justerareUtseende av justerare

Anmälningsärenden

 1. 2.
  Ärenden för kännedom

   

  Förteckning

  Ärenden för kännedom
 2. 3.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

   

  Anmälan

  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 3. 4.
  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag LS 1001-0001

   

  Sammanställning

  Sammanställning över behållning avseende centrala anslag

Rotel I - Finansroteln

 1. 5.
 2. 6.
 3. 7.
 4. 8.
 5. 9.
  Anbudsinbjudan i upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset LS 1104-0614 Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet enligt offentlighets- och sekretesslagen.
  Protokoll från Centrala samverkansgruppen
  Särskilt uttalande (S)
  Anbudsinbjudan i upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset
 6. 10.
  Yttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) LS 1110-1289 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorYttrande över betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)

Rotel II - Hälso- och sjukvårdsroteln

 1. 11.
  Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) LS 1111-1540 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorYttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

Rotel V - Produktions- personal- och kulturroteln

 1. 12.
  Avtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 - 2014 LS 1111-1470 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagorAvtal med Stockholms Konserthusstiftelse om ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 - 2014

Rotel VI - Forsknings- och äldreroteln

 1. 13.
  Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012 LS 1105-0783 Landstingsrådsberedningens skrivelse med bilagor
  Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2012
 2. 14.

Landsringsstyrelsens ordförande

 1. 15.
  Bordlagt val av ledamot i fastighets- och investeringsberedningen under landstingsstyrelsen 2012 LS 1111-1441 BordlagtBordlagt val av ledamot i fastighets- och investeringsberedningen under landstingsstyrelsen 2012
 2. 16.
  Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2012 LS 1112-1636 Ordförandens skrivelseUtseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2012
 3. 17.
  ÖvrigtÖvrigt
 4. 18.
  Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsenTid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Senast uppdaterad:
2011-12-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Beslut och protokoll