Landstingsfullmäktige 8 juni 2010 med tillägg 2

Dag:
Tisdag den 08 juni 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och uppropInledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonseringKungörelsen och annonsering
 3. 3.
  JusteringJustering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om Förlängning av Tiohundraprojektet i Norrtälje LS 1004-0340

  Anmälan

   

  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om Förlängning av Tiohundraprojektet i Norrtälje

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 50) LS 1003-0310

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 50)
 2. 6.
  Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommun (förslag 51) LS 1003-0326

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommun (förslag 51)
 3. 7.
  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010 (förslag 52) LS 1004-0367

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010 (förslag 52)

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (FP)

 1. 8.
  Förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 53) LS 0909-0750

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 53)

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 9.
  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 54) LS 0901-0047

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 54)

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 10.
  Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare (förslag 55) LS 1004-0369

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare (förslag 55)

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 11.
  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting (förslag 56) LS 0911-0959

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting (förslag 56)

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 57)

  Förslag

   

  Valärenden (förslag 57)

Nya Motioner

 1. 13.
  Anmälan av motionerAnmälan av motioner

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöterMellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city LS 1004-0353

  Interpellation 2010:21

  Interpellationssvar 2020:21

   

  Bordlagd interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city
 2. 16.
  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamheten LS 1005-0415

  Interpellation 2010:23

  Interpellationssvar 2010:23

   

  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamheten
 3. 17.
  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafiken LS 1005-0416

  Interpellation 2010:24

  Interpellationssvar 2010:24

   

  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafiken
 4. 18.
  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskande LS 1005-0417

  Interpellation 2010:25

  Interpellationssvar 2010:25

   

  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskande
 5. 19.
  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåer LS 1005-0418

  Interpellation 2010:26

  Interpellationssvar 2010:26

   

  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåer

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Stig Nyman (KD)

 1. 20.
  Karolinska Solna Universitetssjukhus – nytt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig - privat samverkan (OPS) (förslag 58) LS 1003-0255 (Sekretess råder för delar av ärendet)Karolinska Solna Universitetssjukhus – nytt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig - privat samverkan (OPS) (förslag 58)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabilitering LS 1006-0492

  Interpellation 2010:27

   

  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabilitering
 2. 22.
  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om Veramottagningen LS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

   

  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om Veramottagningen
 3. 23.
  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheter LS 1006-0494

  Interpellation 2010:29

   

  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheter
 4. 24.
  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval Stockholm LS 1006-0495

  Interpellation 2010:30

   

  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval Stockholm
 5. 25.
  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafik LS 1006-0496

  Interpellation 2010:31

   

  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafik
 6. 26.
  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafiken LS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

   

  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafiken
Senast uppdaterad:
2010-06-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötetKort om besluten