Ordning och reda i landstingets ekonomi (M)

I måndags presenterade Stockholms läns landsting ett starkt bokslut. Resultatet är 512 miljoner kronor trots att resultatet belastas av icke förutsedda pensionskostnader på 1 467 miljoner kronor. Länets befolkning ökade med 1,8 procent och utgör hälften av rikets befolkningsökning. Skatteintäkterna ökade med 2 880 miljoner kronor jämfört med 2010. De finansiella målen uppfylls.

 

– Vi har god ordning och reda i landstingets ekonomi. Det är en förutsättning för att ha råd att satsa på en ännu bättre sjukvård och kollektivtrafik, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

 

– Under förra året blev både sjukvård och kollektivtrafik bättre. Vi underlättar stockholmarnas vardag genom kortare vårdköer och en punktligare kollektivtrafik. Genom att ha ordning och reda i ekonomin har vi råd att jobbar vi vidare på att få bort vårdköerna helt och bygga ut SL-trafiken, konstaterar Rosdahl (M).

 

Den kraftiga befolkningstillväxten gör att behoven ökar vad gäller huvuduppdragen hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har förbättrats även om vårdgarantin inte har uppfyllts fullt ut. Tillförlitligheten för kollektivtrafiken på land har förbättrats jämfört med föregående år. Kollektivtrafiken till sjöss överträffar målet.

 

Årets investeringsvolym på 9  764 miljoner kronor är den högsta någonsin och beror på genomförandet av flera stora investeringsobjekt. Byggandet av nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna fortsatte under året för drygt 2,5 miljarder kronor. Inom trafiken genomfördes upprustningen av tunnelbanans gröna linje Hagsätragrenen. Utbyggnadsarbetsarbeten på tvärbanans Solnagren uppgick under året till 1,1 miljarder kronor.

Publicerad datum:
2012-02-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen