Sjukjournaler

Landstingsarkivet förvarar delar av det avställda journalbeståndet från sjukhus, vårdcentraler, PBU-mottagningar, omsorgsverksamhet samt vissa privatläkare. Handlingar av yngre datum finns dock ofta kvar ute i verksamheten. För närmare besked om vilka vårdinrättningar och tidsperioder som förvaras hos Landstingsarkivet kontakta vår expedition.

  •   Vi ser gärna att du skickar in din beställning per fax eller brev

Din egen journal
Du har i princip alltid rätt att få läsa din egen journal, men i vissa fall kan det krävas medgivande/samtycke från föräldrar eller andra anhöriga, då uppgifter från eller om dessa personer kan förekomma i journalen. Detta är t ex ofta fallet när det gäller PBU-journaler. Om inte samtycke/medgivande kan inhämtas kan du begära att få journalen "avmaskad" vilket innebär att de sekretessbelagda uppgifterna stryks i den journalkopia du får ut.

Anhörigs journal
Under vissa omständigheter är det möjligt att få ta del av uppgifter ur anhörigs journal (exempelvis då en förälder har avlidit). Med beställningen vill Landstingsarkivet ha ett släktskapsintyg, där det klart framgår relationen mellan beställaren och den person vars journal man vill ta del av. Släktskapsintyg får du på folkbokföringsmyndigheten. I en del fall kan det även här bli fråga om medgivande/samtycke från andra anhöriga, t. ex. syskon.

Journal för forskningsändamål
Om det gäller journaler för forskningsändamål ska en projektbeskrivning samt etiska kommitténs beslut och godkännande av projektet bifogas till beställningen.

Journalerna kan antingen läsas på plats eller så skickar Landstingsarkivet kopior med rek. post. Avgift för kopiering tillkommer om antalet kopior överstiger 9 st. Om du vill läsa journalen på plats så måste du visa legitimation.

När du beställer en journal vill Landstingsarkivet ha följande uppgifter:

  • namn på patienten (efternamnet vid vårdtillfället)
  • personnummer
  • vårdinrättning
  • årtal för vårdtillfället

För journaler äldre än 70 år gäller ingen sekretess.

Senast uppdaterad:
2013-05-14
Ansvarig redaktör:
Registrator