Landstingsarkivet

Landstingsarkivet är ett av landets största administrativa och medicinska arkiv. Våra lokaler är anpassade för förvaring av exempelvis patientjournaler, mikrofilm, digitala handlingar, bilder och patologiska preparat. 

Vi består av två verksamhetsområden, Landstingsarkivet och Stockholms regionala biobankscentrum.

Som forskningsinstitution riktar vi oss även till privatpersoner och verksamheter utanför Landstinget.

Våra öppettider:

Reception och forskarsal: månd-fred 9.00-12.00 och 13.00-15.00

Vi har telefontid vardagar klockan 9.30-11.30

Tiden för forskarsalen kan förlängas efter överenskommelse

Beställning av handlingar sker genom nedanstående telefonnr/adress
Observera att av sekretesskäl faxar vi inte journalkopior

Telefon: 08-737 27 10   Fax: 08-737 27 99

E-post:

Beställningar eller frågor på det vi förvarar: landstingsarkivet@sll.se 
Övriga ärenden och frågor: registrator.la@sll.se


Webbsida: www.landstingsarkivetstockholm.se 

Postadress  Besöksadress 
Box 4151 Björnkullavägen 14
141 04 Huddinge Flemingsberg

 
Senast uppdaterad:
2013-08-15
Ansvarig redaktör: Kenneth Holm, Administratör
Kenneth Holm

Aktuellt

Ändrade telefontider
Från och med måndagen den 27/5 är våra nya telefontider för beställningsärenden mellan kl. 9.30-11.30.


Arkiv och biobankscentrum blir Landstingsarkivet

Den 1/5 byter Arkiv och biobankscentrum namn till Landstingsarkivet.
Vår verksamhet kommer inte att förändras och vi består fortfarande av verksamhetsområde Landstingsarkivet och Stockholms regionala biobankscentrum.


Nya webbadresser
Landstingsarkivet får nya webbadresser:
www.landstingsarkivet
stockholm.se
och www.rbcstockholm.se