Följ fullmäktige via webb-tv

Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad under februari till och med juni och under september till och med december.

Sammanträdena inleds klockan 10.30 och är öppna för allmänheten samt sänds via webb-tv. På webb-tv kan du också, från cirka klockan 12.00 dagen efter sammanträdena, se och höra vad som sagts på fullmäktige i de olika ärendena.

Här hittar du alla webb-tvsändningar från fullmäktige.

Senast uppdaterad:
2011-02-25
Ansvarig redaktör: SLL Kommunikation
Kansliavdelningen

Kontakta oss

Support under sändning:

redaktionen.lsf@sll.se eller webbadmin@sll.se