Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den administrativa enhet som svarar för att vi som bor i länet får den vård vi behöver. Hit kan du vända dig om du har synpunkter på vården i allmänhet. Frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller frågor som rör dina rättigheter som patient, besvaras av ”Sektionen för individuella vårdärenden”:

Box 6909,
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
E-post: registrator.hsn@sll.se


Nya Karolinska Solna-förvaltningen
Box 22 550
104 22 Stockholm
Telefon: 08-123 147 00
E-post: kontakta.nks@sll.se
Webbplats:nyakarolinskasolna.se

Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Besöksadress: Hälsovägen, Flemingsberg
Telefon: 08-585 800 00
Fax: 08-585 868 98
Webbplats: karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
 
171 76 Stockholm
Besöksadress: Karolinska vägen, Solna
Telefon: 08-517 700 00
Fax: 08-585 868 98
Webbplats: karolinska.se

Patientnämndens förvaltning
Box 175 35, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15, Stockholm
Telefon: 08 - 690 67 00
Fax: 08-690 67 18
E-post: registrator@pan.sll.se
Webbplats: patientnamndenstockholm.se

Smittskydd Stockholm
Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A
Telefon: 08-737 39 00
Fax: 08- 31 57 67
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
Webbplats: smittskyddstockholm.se

Stockholms läns sjukvårdsområde
Besöksadress: Folkungagatan 44
Postadress: Box 17914, 118 95 Stockholm
Telefon: 08-123 400 00
Fax: 08-555 740 08
E-post: registrator.slso@sll.se
Webbplats: slso.sll.se

Södertälje sjukhus
Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10
Postadress: 152 86 Södertälje
Telefon: 08-550 240 00
E-post: kontakt@sodertaljesjukhus.se
Webbplats: sodertaljesjukhus.se

1177 Vårdguiden
På 1177 Vårdguidens webbplats finns kontaktuppgifter till olika vårdmottagningar i länet. Här finns också information om sjukdomar, råd om egenvård samt möjlighet att boka tid hos vårdcentralen.
Telefon: 08-320 100
Webbplats: 1177.se

Senast uppdaterad:
2014-02-10
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kontakta redaktionen

Kontakt med vården

På 1177 Vårdguiden hittar du kontaktuppgifter till de olika vårdmottagningarna i länet.