Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen ansvarar för att du som bor i Stockholms län har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor. Dessutom driver kommersiella trafikoperatörer kollektivtrafik på marknadsvillkor.

Trafikförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av kollektivtrafik i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den samhällsfinansierade kollektivtrafiken – och följer upp den upphandlade kollektivtrafikens resultat och kvalitet. Dessutom har trafikförvaltningen ambitionen att skapa förutsättningar för ett konkurrensneutralt tillträde för kommersiell kollektivtrafik.

Syftet med uppföljningarna är att se om de trafikoperatörer som tecknar avtal med Stockholms läns landsting verkligen levererar den samhällsfinansierade kollektivtrafik som landstinget har beställt.

Landstingsfullmäktige är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM). Trafiknämnden och trafikförvaltningen arbetar på uppdrag av landstinget. Myndigheten tar emot anmälningar om kommersiell kollektivtrafik från kommersiella aktörer och utfärdar tillstånd för färdtjänsten.

Trafikförvaltningens kontakter och samarbetspartner

Trafikförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för plan- och byggfrågor och viss trafikplanering. Andra viktiga samarbetspartner är trafikoperatörer, Trafikverket, Samtrafiken, tillsynsmyndigheter, andra landsting samt handikapp- och skärgårdsorganisationer.

Trafikförvaltningen har cirka 600 anställda.  

Trafikförvaltningen leds av en förvaltningschef, som också är vd i AB Storstockholms Lokaltrafik och vd i Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget).

Här finns vi

Trafikförvaltningens officiella besöksadress är Lindhagensgatan 100. Delar av förvaltningens personal finns även på Lindhagensterrassen 1.

Kontaktuppgifter hittar du i högerspalt.

 

Senast uppdaterad:
2012-12-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Läs mer

Trafikförvaltningen

Kontakta oss