Programberedningen för akutsjukvård 2012

Beredningen bevakar frågor inom området akutsjukvård samt bereder ärenden inom detta område till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen består av 15 ledamöter.

Ansvarig tjänsteman – Leif Karnström tel 08-123 132 18
Sekreterare – Lisbeth Ekebom tel 08-123 133 32
Ärendesamordnare – Eva Lestner tel 08-123 132 39

Sammanträdestider 2012

17 januari Dagordning Protokoll
6 februari Dagordning Protokoll
19 mars Dagordning Protokoll
16 april Dagordning Protokoll
15 maj Dagordning Protokoll
11 juni Dagordning Protokoll
21 augusti Dagordning Protokoll
17 september Dagordning Protokoll
9 oktober Dagordning Protokoll
6 november Dagordning Protokoll
27 november Dagordning Protokoll

Senast uppdaterad:
2013-01-08
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs om vilka som sitter i Programberedning Akutsjukvård

Förtroendevalda