Försäkringar

Landstinget har tecknat försäkringar som du i vissa fall kan få ersättning ifrån ifall du skadas i samband med sjukvård och tandvård.

Patientförsäkringen LÖF
Drabbas du av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning från Landstingens Ömesesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF) enligt patientskadelagen. Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

För mer information om försäkringen, kontakta Patientförsäkringen LÖF, Box 17830, 118 94 Stockholm. Telefon 08-551 010 00, fax 08-551 011 90. E-post: info@patientforsakring.se

Privata vårdgivare som saknar avtal med landstinget är skyldiga att informera patienten om vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Saknar vårdgivaren försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen på telefon 08-522 782 90.

Läkemedelsförsäkringen LFF
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Anmälaren kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada.

Anmälan om skada ska göras skriftligt, senast inom tre år från att den drabbade fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att den skadade slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Skadeanmälan ska skickas till: SLF, Box 17608, 118 92 Stockholm. Telefon 08-462 37 00. E-post: info@lakemedelsforsakringen.se

Senast uppdaterad:
2013-07-26
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Försäkringar

Patientförsäkring
Patientförsäkringen LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tfn: 08-551 010 00
E-post: info@patientforsakring.se

 

Läkemedelsförsäkring
LFF läkemedelsförsäkringen
Box 17608, 118 92 Stockholm
Tfn: 08-462 37 00
Fax: 08-462 02 92
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se