Medarbetare

Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare

Engagerade medarbetare som har inflytande, lust att lära och en vilja att ta sig an utmaningar är viktiga pusselbitar för att nå resultat och för att vi ska nå våra mål. Förändringar i omvärlden ställer nya krav på våra verksamheter och medarbetare. Det gör att medarbetarnas kompetens är av avgörande betydelse för resultaten.

Medarbetares hälsa, utveckling och arbetsglädje är andra viktiga förutsättningar för vår konkurrenskraft.

Som medarbetare hos oss ska du:

  • arbeta för att uppnå verksamhetens mål
  • medverka aktivt till att utveckla verksamheten
  • ta egna initiativ till att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov
  • vara lyhörd och ta initiativ till förnyelse och förbättring
  • bidra till att skapa ett positivt arbetsklimat

 

Medarbetarundersökning

För oss är det viktigt att veta vad medarbetarna tycker.  Därför genomförs årligen en medarbetarenkät i alla landstingets verksamheter. Resultatet från undersökningen är ett av flera verktyg för att utveckla det personalstrategiska arbetet och ge varje arbetsplats underlag för det egna utvecklingsarbetet.

 

 

 

I bild från vänster: Teresa Nilsson, Christer Börjesson och Kadiatou Cisse
Foto: Anna Molander, Joachim Belaieff

Senast uppdaterad:
2014-02-26
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen