Konst i Landstingshuset

Konsten i landstinget ska förmedla omtanke och bidra till människors välbefinnande. Vårt konstinnehav är ett av landets största.

Konstenheten har uppdraget att förse Stockholms läns landstings lokaler med konst i samband med om- och nybyggnationer. Landstingets konstinnehav är idag ett av landets största. Många verk är väl integrerade i miljön; i tak, i hissar, trappräcken, inom- och utomhusgårdar med mera.

Konstenhetens ambition är att skapa goda miljöer för patienter, personal och besökare. De ska i sin vardag möta konst av hög kvalitet som med genomtänkta placeringar förmedlar omtanke och ger stimulans. Målet är att med konsten bidra till människors välbefinnande.

Läs mer om konstenhetens verksamhet på Kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se

Bild ovan
Konstnär: Sivert Lindblom
Text: Thomas Breitenstein Millroth
Foto: Anna Molander

Senast uppdaterad:
2012-08-14
Ansvarig redaktör: LSF Kommunikation
Kontakta redaktionen