Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen stödjer Trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst.

Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

Senast uppdaterad:
2011-02-03
Ansvarig redaktör: SLL Kommunikation
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs om vilka som sitter i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Förtroendevalda

Sammanträden och handlingar