Programberedningen för äldre och multisjuka 2011

Beredningen bevakar frågor gällande äldre, multisjuka, patientsäkerhet, rehabilitering och habilitering samt bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningen består av 15 ledamöter.

Ansvariga tjänstemän – Bengt Haglund tel 08-123 134 77, Ann Fjellner tel 08-123 132 30
Sekreterare – Torsten Ibring tel 08-123 132 23

 

Sammanträdestider 2011

Här hittar du sammanträdestider, dagordningar och protokoll.

 

9 februari Dagordning Protokoll
23 februari Dagordning Protokoll
23 mars Dagordning Protokoll
1 april Dagordning Protokoll
19 maj Dagordning Protokoll
16 juni Dagordning Protokoll
25 augusti Dagordning Protokoll
14 september Dagordning Protokoll
19 oktober Dagordning Protokoll
16 november Dagordning Protokoll
13 december Dagordning Protokoll
Senast uppdaterad:
2011-09-13
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs om vilka som sitter i Programberedning Äldre och multisjuka

Förtroendevalda