Bidrag för arbete inom hälso- och sjukvården

Varje år har ideella organisationer möjlighet att söka bidrag för frivilligt arbete som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Beslut om bidrag fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Stockholms läns landsting. Bidraget ska stödja och stimulera ideella organisationer som, i organiserade former, driver frivilligt arbete som kompletterar hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet inom Stockholms län.

Beslut om bidrag för 2014

Den 19 november 2013 fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om hur bidragen år 2014 ska fördelas. Resultatet presenteras i fördelningslistan till höger.

Bidrag för 2015

Ansökningsperiod 5 maj - 5 augusti 2014. Ansökningshandlingar, inklusive ansökningsblankett, finns tillgängliga på den här sidan i början av maj 2014.

Senast uppdaterad:
2014-03-25
Ansvarig redaktör: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontakta redaktionen

Uppföljningsenkäter

Kontakt

För mer information om bidraget, kontakta:

 

Amalia Vinogradova, handläggare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

E-post:
amalia.vinogradova@sll.se

Telefon:
08-123 138 38