Medicinsk sekreterare/Läkarsekreterare

Utbildning: Ett flertal YH-utbildningar finns, till exempel sekreterare inom hälso- och sjukvård, medicinsk dokumentation eller vårdadministration. Du läser 400 poäng. Vårdadministratör, 2 år (YH) i Haninge eller Medicinsk sekreterare i (YH) i Huddinge. Vid Frans Schartau i Stockholm finns medicinska sekreterarprogrammet på två år.


Möjligheter: Yrket har många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Du får skriva och hantera patientjournaler utifrån information från läkaren eller en annan vårdgivare. Det blir allt mer teknik i yrket, till exempel digital diktering och datoriserade journalsystem. Som läkarsekreterare/medicinsk sekreterare ger du service till både patienter och personal. Bland annat sköter du administration, remisshantering och tar emot patienter.


Framtiden: Arbetsmarknaden för läkarsekreterare/ medicinska sekreterare har minskat något under de senaste åren, men efterfrågan ökar nu igen.

 

tillbaka

Senast uppdaterad:
2013-08-29
Ansvarig redaktör: SLL Personal och utbildning
Kontakta redaktionen
Sofie, medicinsk sekreterare
Sofie, medicinsk sekreterare