Sökhjälp

I webbdiarierna registreras både inkomna och utgående handlingar på en postlista med datum, avsändare, mottagare och en kort beskrivning av handlingen. Handlingar som kräver någon form av åtgärd, och som därmed blir ett ärende, registreras i diarierna och får ett diarienummer.

Sök ärende

I Sök ärende söker du efter diarieförda ärenden.

Sök handling

I Sök handling söker du efter diarieförda handlingar. Sekretessbelagda uppgifter och uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen (PUL) är dolda.

För att ta del av de dokument som finns i de diarieförda ärendena kan du vända dig till registratorn.

Alternativ

I webbdiariet kan du söka utifrån följande alternativ.

Diarium

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSN),
Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) eller sökning i båda
diarierna samtidigt.

År

Specifikt årtal eller alla år.

Nummer

Diarienummer enligt formatet ÅÅMM-XXXX

Registreringsdatum

Du kan se ärenden och handlingar från och med 2006-05-02

Innehåll

Ord i rubriken för ärendet eller handlingen, till exempel ”avtal” eller ”beslut”, eller fraser, som ”fråga angående”.

Handläggare

Namn på handläggare

Avsändare/mottagare

Namn på avsändare/mottagare.

Ärenden 1 vecka tillbaka

Visar alla nyregistrerade ärenden i LS- och HSN-diarierna under senaste veckan.

Gårdagens ärenden

Visar alla nyregistrerade ärenden i LS- och HSN-diarierna under senaste dagen.

Handlingar 1 vecka tillbaka

Visar alla nyregistrerade händelser/handlingar i LS- och HSN-diarierna under senaste veckan.

Gårdagens handlingar

Visar alla nyregistrerade händelser/handlingar i LS- och HSN-diarierna under senaste dagen.

Historisk data

I några informationsfält kan det stå ”Se fliken Historisk data”. Det
innebär att viss information flyttats från äldre diarier till dessa
nya. För att ta del av historisk data är du välkommen att kontakta någon av registratorerna.

Senast uppdaterad:
2011-06-15
Ansvarig redaktör: SLL Kommunikation
Kontakta redaktionen

Kontakta oss

Kontakta registratorn för Landstingsstyrelsens förvaltning.

registrator.lsf@sll.se

 

Kontakta registratorn för Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

registrator.hsn@sll.se