Sjukvårdsstyrelse Söder 2008

Under hälso- och sjukvårdsnämnden finns tre geografiskt avgränsade sjukvårdsstyrelser. Styrelsernas presidier bildar utskott under hälso- och sjukvårdsnämnen och kan besluta i vissa frågor.

Sjukvårdsstyrelse Söder omfattar kommuner söder om Stockholms stad.

Sammanträdesdagar

29 januari Dagordning Protokoll
21 februari Dagordning Protokoll
10 mars Dagordning Protokoll
19 mars Dagordning
Tillägg
Protokoll
22 april Dagordning Protokoll
20 maj Dagordning Protokoll
12 juni Dagordning Protokoll
26 augusti Dagordning Protokoll
11 september Dagordning Protokoll
14 oktober Dagordning Protokoll
11 november Dagordning Protokoll
4 december Dagordning Protokoll

 

Senast uppdaterad:
2007-01-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Mer information

Läs om vilka som sitter i Sjukvårdsstyrelse Söder.